Новини компанії

Чи можна вважати публічні дані з сайту АТ «Оператор ринку» достатньою підставою для зміни ціни на електричну енергію?

Відповідно до п.54 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (Далі – Закон №2019) Акціонерне товариство «Оператор ринку» (далі - ДП "Оператор ринку") - юридична особа, що забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках, а також має право організовувати та проводити електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на підставі відповідних ліцензій, що видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.51 Закону оператор ринку надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

П.19 Постанови КМУ від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), визначено підстави для зміни істотних умов договору.

Однією з підстав для зміни ціни за одиницю товару у зв’язку із коливанням ціни такого товару на ринку (як збільшення так і зменшення) є документальне підтвердження такого коливання. У договорах про закупівлю електричної енергії для порівняння ринкових цін, як правило, обирається один з організованих його сегментів – ринок «на добу наперед» (РДН).

Більшість замовників зазначають в умовах договору, що документальним підтвердженням такого коливання може бути документ, виданий уповноваженою організацією ДП «Держзовнішінформ», Торгово-промислової палати України тощо, при цьому не зазначають, що таким підтвердженням є також дані з офіційного сайту АТ «Оператор ринку».

Мінекономрозвитку у своєму листі від 14.08.2019 року №3304-04/33869-06 дало роз’яснення «Щодо зміни ціни у договорах постачання електричної енергії» що згідно із ч.6 ст. 67 Закону №2019 відповідно до правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку за результатами торгів оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

Оприлюднення результатів торгів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону №2019 забезпечує АТ "Оператор ринку" на своєму веб-сайті. Отже, для документального підтвердження факту коливання ціни електричної енергії на ринку, сторони можуть використовувати інформацію з вищезазначеного сайту. Водночас, перелік органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію, щодо коливання ціни електричної енергії на ринку та перелік підтверджуючих документів не є вичерпним.

Відповідно до Особливостей відсоток збільшення ціни товару в договорі, повинен визначатись пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору або останнього внесення змін до договору в частині зміни ціни за одиницю товару.

Паперові документи щодо коливання ціни електричної енергії на ринку, які оформляються та видаються уповноваженими установами та організаціями, фактично лише відтворюють інформацію (дані) про ціну та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, яка оприлюднюється Оператором ринку на офіційному веб-сайті.

Відповідно до вищезазначеного, саме АТ "Оператор ринку" є першоджерелом інформації, яка використовується ДП «Держзовнішінформ», Торгово-промисловою палатою України та іншими організаціями, уповноваженими надавати інформацію щодо коливання ціни електричної енергії, отже публічні дані з ДП Оператор ринку є достатньою підставою для зміни ціни при коливанні ціни на ринку.