Новини компанії

Щодо внесення змін до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу

Щодо внесення змін до умов Договору 


про постачання електричної енергії споживачу

 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» повідомляє про внесення змін до умов публічного Договору про постачання електричної енергії (далі – Договір), укладеного між Постачальником та Споживачем, а саме:


Абзац 2 пункту 1.1. Договору – виключити.


Підпункт 4 пункту 1.2. Договору, викладено в такій редакції:


«4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) Споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи розподілу, до мереж якого приєднаний цей Споживач, або точки комерційного обліку Споживача не обладнанні засобами вимірювальної техніки з можливістю реалізації функції погодинного обліку та/або дистанційного зчитування даних.»


Пункт 4.3. Договору викладено у такій редакції:


«4.3. Споживач, який має засоби вимірювальної техніки з можливістю реалізації функції погодинного обліку та/або дистанційного зчитування даних з точки комерційного обліку, та площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «а», зобов’язаний надавати Постачальнику відомості про погодинні обсяги споживання електричної енергії (Додаток № 3.1) до 16:00 сьомого календарного дня (Д-7), що передує дню постачання (Д). Споживач може надавати відомості про погодинні обсяги споживання електричної енергії (Додаток № 3.1) більше ніж на 1 добу (на декілька днів, на тиждень, на місяць).


Споживач, площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «б», може скоригувати або надати відомості зазначені у Додатках № 3, № 3.1. на наступний розрахунковий період, за умови повідомлення Постачальника до 07 числа місяця (М-1), що передує місяцю постачання (М). У разі відсутності відомостей, зазначених у Додатках № 3, № 3.1., Постачальник використовує відомості на підставі історичних даних місяця постачання М-2.»


Пункт 4.4. Договору викладено у такій редакції:


 «4.4. Споживач, площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «а», у випадку необхідності з метою уточнення може скоригувати відомості про погодинні обсяги споживання електричної енергії (Додаток № 3.1) до 16:00 п’ятого календарного дня (Д-5), що передує дню постачання (Д).  


Споживач, площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «б», у випадку необхідності з метою уточнення може скоригувати відомості про обсяги споживання електричної енергії у розрахунковому періоді (Додатки № 3, № 3.1.) до 12 числа місяця постачання (М), шляхом направлення письмового повідомлення Постачальника.»


Додати Договір пунктом 4.4.1.:


«4.4.1. Якщо умовами Комерційної пропозиції передбачена оплата за електричну енергію – плановими платежами, то Постачальник може скоригувати суму таких планових платежів, у разі повідомлення Споживачем про коригування загальних обсягів споживання електричної енергії (Додаток № 3) у бік зменшення, до 07 числа місяця (М-1), що передує місяцю постачання (М).


Споживач у випадку коригування обсягів постачання електричної енергії у бік збільшення на розрахунковий період (М) до 12 числа (включно) місяця постачання (М) сплачує 100 % попередньої оплати додатково замовленого обсягу. Договірною величиною споживання електроенергії буде сума замовленого та додатково замовленого обсягів електроенергії.»


Абзац 1 пункту 5.7. Договору викласти у такій редакції:


«Оплата за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, зазначений у комерційній пропозиції (Додаток № 2).»


Пункт 5.20. Договору викласти у такій редакції:


«5.20. За кожною точкою комерційного обліку об'єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди.»


Пункт 5.22. Договору викласти у такій редакції:


«5.22. Постачальник направляє Споживачу до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, скановані копії та оригінал Актів прийому-передачі електроенергії та Акт звірки взаємних розрахунків.»


Пункт 6.1. Договору викласти у такій редакції:


«6.1. Термін «небаланс» у цьому Договорі використовується для визначення штрафних санкцій за відхилення фактичних обсягів споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий місяць від заявлених.»


Пункт 6.6. Договору викласти у такій редакції:


«6.6. Вартість небалансів електричної енергії розраховується Постачальником на підставі даних Оператора системи передачі (в якості Адміністратора розрахунків) для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансів електричної енергії та цін небалансів електричної енергії, визначених відповідно до Правил ринку.»

Додати Договір пунктом 6.6.1.:


«6.6.1. У разі, якщо Адміністратор комерційного обліку надасть оновлені дані комерційного обліку, то Постачальник може протягом трьох місяців виставити Споживачу додатковий рахунок на оплату за погодинний небаланс у відповідному розрахунковому місяці. Врегулювання таких розрахунків між Споживачем та Постачальником, здійснюється в такому ж порядку який передбачений Додатком 8 Правил ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 307 від 14.03.2018 року.»


Пункти Договору 6.7., 6.8., 6.9., 6.10 – виключити.


Підпункт 13 пункту 8.2. Договору викласти у такій редакції:


«13) надавати Споживачу до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, скановані копії та оригінал Актів прийому-передачі електроенергії та Акт звірки взаємних розрахунків.»


Пункт 14.6. Договору викладно у наступній редакції:


«14.6. Сторони погодились, що для ідентифікації цього Договору при здійсненні діяльності пов’язаної з виконанням умов Договору, використовуються номер зазначений у Комерційній пропозиції та дата подання заяви-приєднання.» 


Пункт 14.18. Договору – виключити. 

Всі інші умови Договору залишаються незмінними.