Новини компанії

Навіщо Споживачу необхідно надавати погодинні обсяги власного споживання?

З 01.01.2019 відбувся перший етап впровадження нового ринку електричної енергії  - функціонування роздрібного ринку , зокрема було здійснено заходи з відокремлення діяльності з постачання від діяльності з розподілу електричної енергії, що є необхідним та надважливим чинником для забезпечення конкуренції на ринку електричної енергії. 


Згідно з частиною шостою статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), з 01.01.2019 постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами, крім випадків, встановлених цим Законом, а саме, постачання електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальниками «останньої надії».


У зв’язку з вищезазначеним, на виконання Закону з 01.01.2019 тарифи, диференційовані за періодами часу (для непобутових споживачів), які визначалися згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (далі – Постанова № 1241), втратили чинність згідно з постановою НКРЕКП від 23.08.2018 № 894.


До 01.07.2019 продовжує функціонувати Оптовий ринок електричної енергії України, на якому ціна електричної енергії формується погодинно та пропорційно добовому графіку навантаження, а саме:


- у періоди максимального навантаження Об’єднаної енергетичної системи України ціна на електричну енергію найвища,


- у періоди мінімального навантаження – найнижча.


Відповідно,електропостачальник має змогу формувати ціну на електричну енергію для споживача з урахуванням рівня погодинної ціни на електричну енергію в Оптовому ринку електричної енергії України. При цьому, прилад обліку споживача має дозволяти фіксувати обсяг споживання електричної енергії у розрізі кожної години доби, а площадка вимірювання споживача має бути віднесена до групи "а". Порядок віднесення площадок вимірювання споживачів до групи "а" визначено Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118 (далі – Тимчасовий порядок).


Кращі європейські практики, на основі яких впроваджується новий ринок електричної енергії в Україні, передбачають практично повний автоматичний збір даних саме з лічильників з погодинною фіксацією обсягів споживання. Після повного запровадження реформ і встановлення вільних цін для побутових споживачів (населення), всі ці споживачі також повинні будуть мати лічильники з погодинною фіксацією. Але на першому етапі реформування ринку важливо мати комерційний облік хоча б на рівні юридичних споживачів.


Для великих промислових підприємств це питання постає досить гостро. Адже ціна питання - бути в групі "А" чи "Б" – це мільйони гривень. 


Отже, споживачі електричної енергії, мають змогу, за умови забезпечення погодинного обліку електричної енергії, обрати відповідного електропостачальника та укласти з ним договір із застосуванням цін, що враховують добовий графік споживання електричної енергії, що у свою чергу дозволить заощадити значні кошти для споживача.


Підготовлено "ТОВ Енерджі 365"