Новини компанії

Міненерго пропонує встановити нульову ставку екологічного податку

Міністерство енергетики оприлюднило для публічного обговорення законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива. Законопроект оприлюднило міністерство на своєму сайті.


Згідно пояснювальної записки проєкт Закону розроблено з метою застосування в Україні загальноприйнятних світових практик розвитку використання біопалива для виробництва енергії.


Прийняття законопроєкту забезпечить продовження переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання відновлюваних джерела енергії – біопалива.


Проєктом Закону передбачається внести зміни до Податкового кодексу України та встановити нульову ставку податку на викиди СО2, що утворюються при спалюванні біопалива установками, які використовують біопаливо як єдиний вид палива та, які внесено до реєстру установок.


Створення та ведення реєстру буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Прийняття запропонованих змін сприятиме:

  • створенню реєстру установок, що працюють виключно на біопаливі;
  • забезпеченню виконання положень Енергетичної Стратегії, міжнародних зобов’язань;
  • звільненню від оподаткування та створенню умов для подальшого стимулювання виробництва енергії з біопалива;
  • скороченню споживання імпортного газу та забезпеченню незалежності населення від дедалі вищих тарифів на опалення завдяки розвитку ринку біоенергетичних технологій і необхідної інфраструктури, що дозволяє повною мірою використовувати потенціал місцевої біомаси;
  • зменшенню собівартості виробленої енергії, що дасть можливість зменшити тариф для споживача (≈ на 10%);
  • створенню нових робочих місць на суміжних ринках;
  • надходженню до бюджетів всіх рівнів від збільшення виробництва енергії та від діяльності на суміжних ринках;
  • залучення інвестицій у сферу використання біопалива;
  • зниження рівня викидів СО2 в атмосферу шляхом заміщення газового обладнання котельнями, що працюють на біопаливі.

Тож, законопроектом запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо.


Створення та ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватись Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.