Новини компанії

ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Виконання обов’язків, покладених на споживача електричної енергії, слугує гарантією використання наданих йому можливостей, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії та іншими нормативно-правовими актами. Тому споживач повинен бути обізнаним щодо міри його необхідної поведінки.


Так, до основних обов’язків споживача належать:


1) користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів);


2) сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;


3) за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію припинити власне електроспоживання відповідно до умов договору;


4) здійснювати оплату рахунків, виставлених на підставі актів про порушення цих Правил та умов договору;


5) дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;


6) забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та електроприладів згідно з вимогами нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів України;


7) врегулювати у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу та цими Правилами, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу шляхом укладення окремого договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (або у формі додатка до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії);


8) невідкладно повідомляти оператора системи та постачальника послуг комерційного обліку про недоліки в роботі засобу вимірювання;


9) забезпечувати доступ представникам оператора системи (після пред’явлення ними службових посвідчень) до об’єкта споживача для проведення технічної перевірки засобу комерційного обліку (засобів вимірювальної техніки), електроустановок та електропроводки, вимірювання показників якості електричної енергії, контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання електричної енергії споживачу (субспоживачу) відповідно до встановленого цими Правилами порядку та виконувати їх обґрунтовані письмові вимоги щодо усунення виявлених порушень, якщо це обумовлено умовами договору;


10) забезпечити безперешкодний доступ представникам постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після пред’явлення ними службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживача, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку;


11) не пізніше ніж за 20 робочих днів до припинення користування електричною енергією на об’єкті споживача письмово повідомити електропостачальника, оператора системи та постачальника послуг комерційного обліку про розірвання договорів та розрахуватися за електричну енергію, включаючи день виїзду;


12) своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень;


13) не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача, а також відшкодовувати збитки, завдані оператору системи та/або споживачу (основному споживачу), у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача;


У разі порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів вимірювання обсягу електричної енергії внаслідок дій (бездіяльності) споживача їх ремонт, заміну і технічну перевірку здійснюють за рахунок споживача.


Споживачі, які мають у власності резервне джерело живлення (електроустановку, яка призначена для виробництва або перетворення та розподілу електричної енергії), про що має бути зазначено в договорі з оператором системи, несуть повну відповідальність за його технічний стан і готовність до своєчасного пуску.  Збитки та негативні наслідки від несвоєчасного або несанкціонованого пуску резервних джерел живлення відшкодовуються за рахунок їх власників.


Крім того на непобутового споживача, крім обов’язків, визначених вище, покладаються додаткові зобов’язання передбачені п.5.5.13. ПРРЕЕ, з якими ви можете ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n893