Новини компанії

Спрощення шкали енергоефективності будівель

Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" вводить обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель для таких об'єктів, як будівництво із середнім або значним класом наслідків, будівлі з термомодернізацією, будівлі державної власності, якщо їх опалювальна площа перевищує 250 квадратних метрів.


29-го листопада представлений Комплексний пакет змін до порядку незалежного моніторингу сертифікатів енергоефективності. Пакет створений Асоціацією енергоаудиторів та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.


Для вдосконалення порядку моніторингу енергетичних сертифікатів заплановано ряд заходів:


1) збільшення діапазону відхилень показників вдвічі;


2) необхідність надавати проектну документацію, техпаспорт або документацію щодо технічної інвентаризації;


3) збільшення терміну подачі заперечень апеляційної комісії вдвічі;


4) створення і забезпечення можливості моніторингу з боку енергетичного аудитора;


5) додаткові вимоги до заповнення і форми сертифіката;


6) скасування окремих зайвих процедур;


7) формулювання чітких фундаментальних причин відмови енергетичного аудитора.

Артур Обіднік, член профільної експертної групи при Директораті енергоефективності, уточнює, що концепція самої процедури зберігається, вносяться уточнення до неї і додаються нові критерії для поліпшення і прозорості процедури, спрощення взаємодії енергетичних аудиторів та агенції з енергоефективності.


Роман Марецький, директор департаменту технічного регулювання, сформулював основні причини визнання сертифіката недійсним:


1) помилки при виборі шкали енергетичної ефективності;


2) недостатній обсяг заповнення документів;


3) зміна форми таблиці або назв параметрів;


4) невідповідність даних енергетичного сертифіката, виписки і Додатку №1;


5) недостатнє заповнення Додатку № 1;


6) відсутність необхідної або додаткової інформації.Асоціація енергетичних аудиторів та Державна ефективність також пропонують внести зміни в існуючі нормативні акти, які регламентують атестацію осіб, задіяних в сертифікації, обмін інформацією між діючими в сфері енергоефективності інстанціями, процедуру сертифікації і моніторингу сертифікатів і визначення енергоефективності будівель.