Новини компанії

Закон про REMIT та маніпулювання ринком

02 липня 2023 року набув чинності Закон України №3141-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" (надалі – Закон). Цей Закон був розроблений відповідно до Регламенту Європейського Союзу з метою запобігання зловживанням на ринках природного газу та електроенергії, відомому як REMIT (Регламент (ЄС) № 1227/2011 Європейського парламенту і Ради від 25 жовтня 2011 року)

Законом визначається заборона маніпулювання на ринках та спроб маніпулювання з роз’ясненням цих понять та їх кваліфікаційними ознаками.

Зокрема, маніпулюванням вважається вчинення правочинів, надання доручень/розпоряджень щодо здійснення операцій, розкриття або поширення в будь-який спосіб недостовірної інформації через медіа, у тому числі електронні, внаслідок чого:
  • створюються оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції чи визначення цін на ринках;
  • формуються ціни на штучному рівні, крім випадків доведення особами – учасниками операцій іншого, або якщо операція чи заявка на торгівлю відповідає загальноприйнятим практикам на оптовому енергетичному ринку;
  • передбачають використання чи спробу використання фіктивного засобу або будь-якої іншої форми введення в оману чи зловживання довірою, що створить чи може створити або оманливі сигнали для попиту/пропозиції, або штучні ціни на ринках.

Спробою маніпулювання на ринках є дії, вчинені з наміром спричинити наслідки, аналогічні описаним вище.

Додатково невичерпний перелік практик, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, має затвердити Регулятор до 02.04.2024.

Фактично стежити за діями учасників ринку та повідомляти про будь-які дії, що можна кваліфікувати як маніпуляції, будуть оператор ГТС, ОСП та ОР.

Штрафи встановлюватиме Регулятор за результатами розслідування зловживань (сюди належать усі порушення, перелічені вище), в рамках яких він має надзвичайно широкі повноваження та про результати яких повідомлятиме Раду органів регулювання Енергетичного співтовариства та Секретаріат Енергетичного співтовариства. Проте у випадку зловживань під час розслідувань чи інших порушень Законом визначено, що посадові особи Регулятора несуть персональну відповідальність.

Щодо можливих штрафів – вони такі:

  • за роботу без реєстрації – від 3000 до 100 000 (51 тис. – 1,7 млн грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково від 20 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340,00 грн – 15 300,00 грн) для посадових осіб, що вчинили порушення;
  • за нерозкриття інсайдерської інформації чи розкриття з порушенням порядку такого розкриття – до 2 700 000 (45,9 млн грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за порушення обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання на ринках (цікаво, що спроби маніпулювання не вказані як підстава для штрафу) – до 27 000 000 (459 млн грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом передбачено, що штраф встановлюється регулятором залежно від тяжкості, строку порушення тощо.