Новини компанії

НКРЕКП затвердила зміни до Кодексу системи передачі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зміни до Кодексу системи передачі (далі - Зміни). Зміни набрали чинності з 01 жовтня 2023 року, крім пункту 1 цієї постанови, який вводиться в дію з 01 січня 2024 року.

Основними внесеними Змінами є:

  • Запровадження публічних договорів приєднання між Користувачами та ОСП. Оператор системи передачі (далі – ОСП) протягом 2-х робочих днів з дня набрання чинності цією постановою оприлюднює на своєму офіційному вебсайті редакцію Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії з роз’ясненням порядку їх укладення.

  • Зміна порядку розрахунків за послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. Зміни передбачають, що розрахунки за послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління будуть здійснюватися за новою методикою, яка базується на принципах ринкової економіки.

  • Впровадження системи моніторингу якості електричної енергії. Зміни передбачають, що ОСП зобов'язаний буде здійснювати моніторинг якості електричної енергії, що постачається Користувачам.

  • Вдосконалення процедури розірвання договору про приєднання до системи передачі. ОСП та Користувачам системи передачі, які на день набрання чинності цією постановою мають чинний /або уклали у період до 31 грудня 2023 року (включно) договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (далі – договір ОДУ) та/або договір про надання послуг з передачі електричної енергії (далі – договір на передачу) (далі – існуючі Користувачі), у строк до 01 січня 2024 року укласти договір ОДУ та/або договір на передачу, які набирають чинності з 01 січня 2024 року, за спрощеною процедурою приєднання на умовах діючих договорів (індивідуальних характеристик, зазначених в додатках до цих договорів, реквізитів тощо) (далі – спрощена процедура), шляхом підписання заяв-приєднання, які є додатками 1 та 2 до цієї постанови. ОСП протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою надати за допомогою сервісу електронного документообігу існуючим Користувачам підписані зі свого боку примірники додаткових угод про припинення дії діючих договорів ОДУ та/або договорів на передачу та заяви-приєднання до договорів ОДУ та/або договорів на передачу. Існуючим Користувачам протягом 30 днів з дня отримання від ОСП проєкту додаткової угоди про припинення дії договору та заяви-приєднання, але не пізніше 22 грудня 2023 року, повернути їх ОСП підписаними зі свого боку.

  • Після підписання з боку існуючого Користувача додаткової угоди про припинення дії договору ОДУ та/або договору з передачі та заяви-приєднання, ОСП протягом десятиденного строку, але не пізніше 29 грудня 2023 року, направляє такому Користувачу повідомлення про приєднання до договору ОДУ та/або договору з передачі.

  • ОСП та існуючим Користувачам визначити в додаткових угодах про припинення дії діючих договорів ОДУ та/або договорів на передачу, що після укладення договору приєднання договори ОДУ та/або договори на передачу, укладені до набрання чинності цією постановою, продовжують діяти в частині регулювання відносин щодо коригування обсягів та вартості наданих послуг, що виникли в період дії цих договорів, заборгованості/переплати за цими договорами з відповідними правами та обов'язками, пов'язаними з такою заборгованістю/переплатою, щодо нарахування штрафів, пені, неустойки.

  • ОСП та існуючим Користувачам визначити в додатковій угоді про припинення дії відповідного договору та в повідомленні про приєднання до відповідного договору перелік додатків, що підлягають перенесенню з договорів ОДУ та/або договорів на передачу, укладених до набрання чинності цією постановою, до договорів, що укладаються за спрощеною процедурою.

Крім того, Зміни вносять ряд інших змін до Кодексу системи передачі, спрямовані на підвищення ефективності його роботи та забезпечення прозорості та відкритості його діяльності.