Новини компанії

Переваги формульного ціноутворення в закупівлях електричної енергії через систему ProZorro

Відповідно до положень частини шостої статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами, крім постачання електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальником «останньої надії».

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про ціни і ціноутворення» вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Економічно обґрунтована вартість електричної енергії для кінцевого споживача включає в себе вартість її закупівлі на ринку електричної енергії, вартість послуги з передачі електричної енергії, вартість послуги з розподілу електричної енергії та вартість послуги постачальника електричної енергії.

Відповідно до законодавства постачальниками універсальних послуг (ПУП) є ті, хто отримав відповідну ліцензію на постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам. При цьому, відповідно до постанови НКРЕКП, ціна універсальних послуг не змінюється самостійно електропостачальником. Усі розрахунки здійснюються згідно з Порядком формування цін на універсальні послуги. У цьому документі чітко визначена формула, за якою формується ціна універсальної послуги, тобто вартість чітко регулюється державою.

Наразі функцію постачальника «останньої надії» (ПОН) виконує ДПЗД «Укрінтеренерго». Постачальник "останньої надії" надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

  • банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
  • завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
  • невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
  • необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
  • в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Ціна на електричну енергію ПОНом формується згідно Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1179 (зі змінами, затвердженими Постановою НКРЕКП від 20.10.2021 No1822 (далі-Порядок).

Враховуючи вищевикладене формульне ціноутворення є дієвим як для споживача так і для постачальника, в тому числі, за вільними цінами в умовах високої волатильності на ринку. В свою чергу завдяки використанню формульного ціноутворення споживач має ряд переваг – потенційна економія, покращення взаємодії контрагентів, об’єктивне коригування ціни. Тому комерційна пропозиція до договору постачання електричної енергії споживачу може встановлювати ціну електричної енергії у вигляді формули з прив'язкою до цін, що складуться на ринку «на добу наперед».