Новини компанії

Енергобезпека України

Енергетична безпека держави - це, в тому числі, наявність необхідних ресурсів для видобутку енергії і запасів. На сьогоднішній день Україна не відноситься до енергетично безпечних держав, і навіть до держав з достатнім мінімальним рівнем безпеки. Україна серед 25-ти країн - великих енергоспоживачів займає 25-е місце, згідно зі звітом «Інтернаціональний індекс енергетичної безпеки». Одна з причин - істотна залежність України від імпорту джерел енергії (ядерне паливо, антрацит, нафтопродукти) з інших країн, в основному з Росії. Що стосується газу, російський газ Україна купує не безпосередньо, а через диверсифіковані маршрути через Європу. Єдиний вихід з ситуації, що склалася з енергетичною безпекою — це перехід на повне «самообслуговування», і Україна має для цього достатній потенціал. Україна в змозі не тільки забезпечувати себе газом, але і експортувати газ, маючи майже 1 трлн кубометрів розвіданих запасів газу. Наявність запасів привернула до України увагу великих зарубіжних інвесторів, проте інтерес поступово згас через діючу модель ринку енергії. Як показує світовий досвід, важлива умова для розвитку енергетичної галузі - задіяність в цьому секторі приватних компаній. Потрібна лібералізація в оподаткуванні для приватних енергетичних компаній.


Копалинні джерела енергії є вичерпними, тому розвинені країни активно розвивають поновлювані джерела, які стають все більш рентабельними. До того ж прискорення змін клімату змушує звертатися до методів видобутку енергії, які мінімально шкодять довкіллю. У перспективі завдяки технологічному прогресу вартість видобутку енергії з поновлюваних джерел буде наближатися до нуля.


Рада національної безпеки України підготувала рішення про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки України в сфері енергетики. Рішення вже ввів в дію Президент України указом № 874/2019.

Відповідно до указу Президента України Кабінет міністрів України до 1-го липня наступного року повинен диверсифікувати маршрути поставок і джерела нафтопродуктів, нафти і антрациту - не більше 30% з одного джерела. Спільно з Європейським союзом буде розроблена домовленість про збереження транзиту газу через Україну. Буде перевірено дотримання вимог законодавства щодо поставок, реалізації та видобутку газу і вугілля. Буде переглянуто Енергетичну стратегію України до 2035-го року. Буде проведена перевірка і, при необхідності, зміна керівництва енергетичних компаній.