Новини компанії

Генерація та споживання електроенергії в Україні

В Україні за 10 місяців 2019 року зменшився обсяг генерації електричної енергії зі 128,89 до 126,7 млрд. КВт-год.


Змінилася структура генерації. Обсяг генерації блок-станцій складає 1,2% від загального обсягу при 1% за аналогічний період 2018 р. Збільшився на 1,7% обсяг генерації вітрових електростанцій. Обсяг генерації гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій зменшився до 5,2% в загальному обсязі при 8,2% в 2018 р. Частка теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей становить 37% при 36% в 2018 р. Майже не змінився обсяг генерації атомних електростанцій - 52,9% при 53% за аналогічний період 2018 р.


Обсяг імпорту електроенергії становить 1,54 млрд кВт-год при відсутності імпорту за аналогічний проміжок часу в 2018 р.


Практично не змінилася структура споживання електроенергії. Частка споживання промисловими підприємствами становить 43,1% (при 43,2% за аналогічний період 2018 г.), з них 2,8% припадає на паливну промисловість, 24,5% - металургійну, 3,1% - хімічну та нафтохімічну, 3,0% - машинобудування, 1,9% - будівництво матеріалів, 3,7% - харчова і переробна промисловість, 4% - інші сфери промисловості. 29,0% споживання електроенергії припадає на населення при 29,1% за 10 місяців 2018 р. Частка споживання транспорту становить 5,5% при 5,7% за аналогічний період 2018 р. На сільгоспспоживачів припадає 3,1% при 3,2 % в 2018 р. Частка комунально-побутових споживачів склала 12,5% (12,6% за 10 місяців 2018 р.). На інших непромислових споживачів припадає 12,5% при 12,6% за аналогічний період 2018 г. Не змінилася частка будівництва - 0,8%.