Новини компанії

Взаємовідносини між оператором системи розподілу та споживачем

На роздрібному ринку електричної енергії споживання електричної енергії для потреб електроустановки споживача без укладення договору про розподіл заборонене. Договір споживача з оператором системи укладається з кожним споживачем, електроустановки якого приєднані на території діяльності оператора системи розподілу (ОСР).


Результатом розподілу електричної енергії на роздрібному ринку є забезпечення можливості отримання споживачем необхідного обсягу електричної енергії та рівня електричної потужності із забезпеченням параметрів якості електропостачання, які відповідають установленим стандартам, та категорії надійності електрозабезпечення відповідно до договору в точках приєднання електроустановок споживачів.


Слід зазначити, що оплата послуг, наданих оператором системи, здійснюється за тарифами, які встановлюються НКРЕКП відповідно до затвердженої ним методики.


Оператор системи покриває всі витрати, пов’язані з транспортуванням електричної енергії в точку розподілу електричної енергії, а також має право на відшкодування всіх витрат, пов’язаних із транспортуванням електричної енергії в точку розподілу електричної енергії, за рахунок тарифу на розподіл електричної енергії. Саме через це тариф на розподіл електричної енергії значно вище від тих, що існували до 01.01.2019.


Споживачу важливо знати яку інформацію зобов’язаний оприлюднювати ОСР. Так, на офіційному веб-сайті оператор має бути розміщена інформація, зокрема, щодо:

— тарифів на послуги оператора системи;

— умов надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу електричної енергії;

— діючих ставок плати за приєднання до системи розподілу електричної енергії;

— показників якості енергії та електропостачання, порядку та розміру компенсації за їх недотримання, визначених НКРЕКП;

— рекомендацій до технічних характеристик засобів вимірювання;

— порядку подання та розгляду оператором системи звернень, скарг та претензій;

— порядку відключення/відновлення електроживлення споживача;

— переліку електропостачальників, які мають доступ до системи розподілу на території діяльності оператора системи відповідно до договору.


Також, ОСР повинен розміщувати на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць, та/або об’єктів, які будуть відключені, причин перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до години) та її орієнтовної тривалості. Інформація має бути розміщена не пізніше ніж за 10 діб до початку перерви.


Крім того, у разі оплати споживачем послуг з розподілу електричної енергії ОСР в рахунках за розподіл електричної енергії має зазначати інформацію про:

— діючі тарифи на розподіл електричної енергії, за якими здійснюється розрахунок;

— значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання;

— обсяг розподіленої активної електричної енергії, реактивної електроенергії за розрахунковий місяць, у тому числі обсяг втрат;

— надлишок (переплату) або недоплату за послуги з розподілу електричної енергії;

— розмір наданої компенсації у разі недотримання оператором системи показників якості електропостачання;

— адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

— реквізити для оплати;

— період, за який проводиться розрахунок;

— суму до оплати за послуги з розподілу електричної енергії та дату, до якої необхідно сплатити;

— строк дії договору та можливість пролонгації.


Споживачу важливо знати інформацію стосовно обов’язків ОСР аби запобігти порушенню своїх прав. Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має звернутись до ОСР зі зверненням/скаргою/претензією щодо усунення порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача. Якщо споживач не погоджується з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги в НКРЕКПабо енергетичному омбудсмену.