Загрузка...

Блог

Спрощення шкали енергоефективності будівель

Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" вводить обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель для таких об'єктів, як будівництво із середнім або значним класом наслідків, будівлі з термомодернізацією, будівлі державної власності, якщо їх опалювальна площа перевищує 250 квадратних метрів.

29-го листопада представлений Комплексний пакет змін до порядку незалежного моніторингу сертифікатів енергоефективності. Пакет створений Асоціацією енергоаудиторів та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.

Для вдосконалення порядку моніторингу енергетичних сертифікатів заплановано ряд заходів:

1) збільшення діапазону відхилень показників вдвічі;

2) необхідність надавати проектну документацію, техпаспорт або документацію щодо технічної інвентаризації;

3) збільшення терміну подачі заперечень апеляційної комісії вдвічі;

4) створення і забезпечення можливості моніторингу з боку енергетичного аудитора;

5) додаткові вимоги до заповнення і форми сертифіката;

6) скасування окремих  зайвих процедур;

7) формулювання чітких фундаментальних причин відмови енергетичного аудитора.

Артур Обіднік, член профільної експертної групи при Директораті енергоефективності, уточнює, що концепція самої процедури зберігається, вносяться уточнення до неї і додаються нові критерії для поліпшення і прозорості процедури, спрощення взаємодії енергетичних аудиторів та агенції з енергоефективності.

Роман Марецький, директор департаменту технічного регулювання, сформулював основні причини визнання сертифіката недійсним:

1) помилки при виборі шкали енергетичної ефективності;

2) недостатній обсяг заповнення документів;

3) зміна форми таблиці або назв параметрів;

4) невідповідність даних енергетичного сертифіката, виписки і Додатку №1;

5) недостатнє заповнення Додатку № 1;

6) відсутність необхідної або додаткової інформації.


Асоціація енергетичних аудиторів та Державна ефективність також пропонують внести зміни в існуючі нормативні акти, які регламентують атестацію осіб, задіяних в сертифікації, обмін інформацією між діючими в сфері енергоефективності інстанціями, процедуру сертифікації і моніторингу сертифікатів і визначення енергоефективності будівель.


Коментувати