Новини компанії

Важлива інформація

Шановні Споживачі!

Просимо Вас звернути увагу на порядок обміну інформацією та документами між Постачальником та Споживачем за Договором про постачання електричної енергії споживачу.
Усі повідомлення за Договором вважаються зробленими належним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або особисто за зазначеними в Договорі адресами Сторін, або направлені на електронну пошту, зазначену у Договорі.

Будь-які письмові документи, які надаються Сторонами одна одній електронною поштою, телетайпограмою або факсограмою, повинні бути підписані уповноваженими особами, скріплені печаткою Сторін.

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні, яка є Додатком № 1 до цього Договору.

Постачальник здійснює направлення листів Споживачу виключно на адреси, як зазначені останнім у Договорі.

Таким чином, у разі зміни контактних даних, які зазначені Вами у заяві-приєднання, просимо повідомити про це Постачальника за електронною адресою: office@energy365.com.ua у формі листа. В інакшому випадку Споживач не зможе отримувати інформацію та документи від Постачальника на актуальні адреси.